Jorden är inte vår
Det är vårt privilegium att njuta av naturens komplexa och delikata samverkan. Det är inte vår rättighet att förstöra skogar eller utrota arter och hav. Det är vår skyldighet att förvalta och föra vidare jordens fragila och livskraftiga habitat till kommande generationer.
Idag är morgondagens historia
Fossila energikällor har aldrig kunnat vara något annat än tillfälliga. Vi investerar tusentals miljarder och parasiterar vår planet i jakten efter dessa kolväten. Vi måste ändra oss. Vi kan leva i symbios med vår omgivning och utveckla samhället med teknologier som klarar tidens test.
Picture of dad and son in front of beautiful mountains
Jorden är inte vår
Det är vårt privilegium att njuta av naturens komplexa och delikata samverkan. Det är inte vår rättighet att förstöra skogar eller utrota arter och hav. Det är vår skyldighet att förvalta och föra vidare jordens fragila och livskraftiga habitat till kommande generationer.

Vi kan minska utsläppen

Klimatkompensera eller bara minska utsläppen av växthusgaser med Dorights. Välj mellan flera olika prenumerationsplaner för en enkel och effektiv lösning som passar dig.

För priset av en cappuccino kan du kompensera mer än 100 kg CO2! Det är en sanslös siffra med riktig inverkan. Ta en titt och se om någon av våra planer passar dig, eller lär dig mer om Dorights unika och innovativa tillvägagångssätt. Var skillnaden!

Var en del av resan

För varje ton CO2 som stora företag släpper ut inom EU:s gränser måste de lämna in en utsläppsrätt. Det finns ett begränsat antal utsläppsrätter att tillgå. Dorights köper utsläppsrätter utan att använda dem - då tvingar vi företagen att släpa ut mindre. Det här är en effektiv, transparent och tydlig väg för att minska utsläpp genom att utnyttja en existerande marknadsmekanism. Vi stödjer också bevisade men nya tekniker som kan bekämpa klimatförändringar.

Vi crowdfundar resurser
Kapital kan inte avfärdas. Det är svårt för en person att göra allt, men tillsammans kan vi bli en kraft att räkna med. En finansiell styrka med tydliga mål.
Vi köper utsläppsrätter
Med det kapital som våra prenumeranter anförtror oss köper vi utsläppsrätter för att minska utsläpp. Detta resulterar i att kraftverk och fabriker måste släppa ut mindre och kostnaden att släppa ut ökar. Förändring blir ett måste.
Vi utforskar teknologier
Forskare, ingenjörer och andra dedikerar år av sina liv till att utveckla lösningar för att motverka klimatförändringar. Vårt mål är att stödja dessa teknologier så de når marknaden snabbare.

Tillsammans är vi starka

En Dorights prenumeration finns tillgänglig från priset av en cappucino i månaden och uppåt. Var med på vår resa att minska utsläppen, tvinga fram förändring och stöd ny teknologi. Gör en insats!

Picture of an wilted flower
Oroad?

Du är inte ensam.

93% av européer anser att klimatförändring är ett allvarligt problem. Klimatförändringar är det nästa mest allvarsamma problemet enligt undersökningen, endast efter "fattigdom, hunger och brist på dricksvatten".

För priset av en LED-lampa kan du kompensera mer än 100 kg CO2! Det är en sanslös siffra med riktig inverkan. Ta en titt och se om någon av våra planer passar dig, eller lär dig mer om Dorights unika och innovativa tillvägagångssätt. Var skillnaden!

Make a difference. Sign up and choose a plan that suits you
Vi har fortfarande tid

Ta tillbaka kärleken.

Att bekämpa klimatförändringar är att bry sig. Att bry sig om utsatta människor, att bry sig om naturen och hotade djur, att bry sig om våra barn och kommande generationer.

För priset av en lunch i stan kan du kompensera mer än 200 kg CO2! Det är en sanslös siffra med riktig inverkan. Ta en titt och se om någon av våra planer passar dig, eller lär dig mer om Dorights unika och innovativa tillvägagångssätt. Var skillnaden!

a white flower
Det tar mindre än två minuter

Var en del av förändringen

Alla behövs och varje insats räknas. Gå med Dorights och bli en del av kraften för förändring. Skjut inte på att klimatbalansera.

För priset av en biobiljett kan du kompensera mer än 250 kg CO2! Det är en sanslös siffra med riktig inverkan. Ta en titt och se om någon av våra planer passar dig, eller lär dig mer om Dorights unika och innovativa tillvägagångssätt. Var skillnaden!

Hållbar industri, innovation och infrastruktur
FN:s hållbarhetsmål 9 är en essentiell del av Dorights målsättning. Vi minskar utsläppen från industrier genom innovation.
Bekämpa klimatförändringar
FN:s hållbarhetsmål 13 är hjärtat i Dorights. Vårt existensberättigande är att förenkla bekämpning av klimatförändringar för privatpersoner och företag.
Genomförande och globala partnerskap
FN:s hållbarhetsmål 17 är en ledstjärna i hur vi arbetar. Vi behöver samarbeten för att kunna nå vårt mål om klimatbalans inom en generation.

Tillsammans är vi starka

Klimatkompensera eller bara minska utsläppen av växthusgaser med Dorights. Välj mellan flera olika prenumerationsplaner för en enkel och effektiv lösning som passar dig.

För priset av en två chokladkakor kan du kompensera mer än 100 kg CO2! Det är en sanslös siffra med riktig inverkan. Ta en titt och se om någon av våra planer passar dig, eller lär dig mer om Dorights unika och innovativa tillvägagångssätt. Var skillnaden!